Frekvenčný menič,frekvenčné meniče Bratislava VYBO Electric

frekvenčné meniče Bratislava

Frekvenčný menič je už v dnešnej dobe rutinná záležitosť čo sa týka modernej industrializácie a pohonov. Preto VYBO Electric podporuje aj v tejto záležitosti región Bratislava. Táto stránka je určená pre silnú regionálnu podporu konkrétne Bratislavy pre zákazníkov od spoločnosti VYBO Electric z hľadiska maximálne rýchleho dodania.

Frekvenčné meniče Bratislava VYBO Electric je tá najefektívnejšia a najvýhodnejšia voľba.

Flexibilita dodania v regióne Bratislava je maximálna. (do 24 hodín a skôr)

Frekvenčné meniče držíme skladom a to čo najviac typov.

Frekvenčné delíme na tieto kategórie:

Základné typy frekvenčných meničov VYBO Electric

– menič frekvencie A550 – pre všeobecné a štandardné prevádzky,najviac používané
– menič frekvencie V800 – vektorový frekvenčný menič pre zložitejšie aplikácie,ťažký priemysel
– frekvenčný menič V810 – vektorový frekvenčný menič s uzavretou slučkou pre tie najnáročnejšie aplikácie a pre veľké výkony až do 2000kW
– frekvenčný menič X550 – je menič do zvlášť špinavých mokrých,alebo prašných prostredí s obrovským robustným krytím
– frekvenčný menič na vysoké napätie MV1000 – napäťový rozsah od 3000V do 13 8000V do výkonu 8000kW

Frekvenčné meniče VYBO Electric máme skladom

Tak ako pri elektromotoroch podobne zásobujeme sklady aj frekvenčnými meničmi.
Výkonový rozsah frekvenčných meničov, ktoré držíme skladom je 0,04kW až 600kW na nízke napätie.

Štandardnú radu elektromotorov AL a LC produkujeme do výkonu 400kW.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Frekvenčný menič môžete objednať na + 421 948 411 175

alebo emailom na predaj@vyboelectric.eu

frekvenčné meniče